Symfonie Group

Jak pracujeme

V Symfonii se vždy snažíme porozumět potřebám našich klientů. Zjišťujeme jejich silné stránky a také závazky a rizika, kterým čelí. Na základě toho jim doporučíme taková investiční řešení, která zapadají do jejich celkového investičního portfolia a jsou pro ně vhodná jak z hlediska rizika, tak investičního horizontu.

V Symfonie Capital, SymVestu a SymCreditu jsme přijali investiční proces, kdy při hledání investičních příležitosti využíváme tzv. bottom-up přístupu. Investiční rozhodnutí z velké části zakládáme na podrobném výzkumu. Investici odborně posoudíme a nadále sledujeme. Investice do cenných papírů jsou hodnoceny na základě jejich relativní hodnoty a celkových makroekonomických podmínek. Investice do startupů a P2B úvěrů vybíráme dle finanční analýzy daných společností. Věříme, že se nejedná pouze o pasivní podnikání, ale investoři mohou využívat své zkušenosti, znalosti a kontakty pro podporu růstu společností, do kterých investují.

V Symfonie Consulting se pak zabýváme celkovými obchodními potřebami každého klienta. Hledáme příležitosti, jak našim klientům pomoci zvýšit jejich tržby a hledáme řešení, která jim umožní pracovat efektivněji a ušetřit náklady. Našim klientům pomáháme při budování značky a vztahů s klienty a investory. A v neposlední řadě také orientovat se v neustále se měnících zákonech a předpisech.

Další informace
Kontakt
  • CZ: +420 602 325 650
  • UK: +44 7887 998248

Materiál uvedený na těchto stránkách je určen výhradně pro informační účely. Žádná informace obsažená na této internetové prezentaci nezakládá nabídku ke koupi či k prodeji jakéhokoli finančního produktu nebo služby. Materiál uvedený na této internetové prezentaci nezakládá veřejnou nabídku cenných papírů nebo služby založené na spravování investic, a to v žádném právním řádu. Symfonie Capital, LLC je na základě zákona o investičních poradcích z roku 1940 zapsána a vedena u komise Spojených státu amerických pro cenné papíry a burzu jako investiční poradce. Naše plnění ADV je veřejně přístupné. © 2015 Symfonie Capital, LLC.

Investování do Peer-to-Peer půjček a start-up společností a společností v rané fázi vývoje obsahuje rizika, a to včetně rizika ztráty kapitálu, nelikvidnosti, nedostatku dividend a ředění finančních instrumentů, a proto by mělo tvořit pouze jednu ze součástí diverzifikovaného portfolia. Investiční možnosti uvedené na této internetové prezentaci jsou vhodné pouze pro ty investory, kteří jsou dostatečně zkušení a s těmito riziky patřičně obeznámení a jsou schopni činit svá vlastní rozhodnutí. Více informací o této problematice naleznete v našem pojednání o investičních rizicích.